elektro projektiranje

Osnova elektrifikacije stroja, naprave ali proizvodne linije je elektro-projekt.

Da so električne inštalacije zasnovane in izvedene funkcionalno, ekonomsko učinkovito, strokovno in varno mora enake pogoje izpolniti tudi elektroprojektant z izdelavo projekta.

Pri projektiranju uporabljamo sodobna programska orodja, sledimo razvoju, zakonodaji ter ekološkim in energetskim trendom. Izdelava projektne dokumentacije zajema pripravo tehničnih rešitev in izdelavo celovite projektne ter tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PID).

Gibali, d. o. o., je član Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Naši projektanti se lahko pohvalijo s statusom pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke, kar pomeni, da so s strani IZS pooblaščeni za opravljanje projektiranja načrtov električnih instalacij in električne opreme.