izdelava elektro razdelilnikov, elektro inštalacije in zagon

V podjetju Gibali vam izdelamo elektro razdelilnike po evropskih ali ameriških standardih.
Razdelilniki so izdelani funkcionalno in estetsko in so prilagojeni specifičnim zahtevam naročnika.

Vsak razdelilnik pred pošiljanjem električno testiramo. Kot ekipa z dolgoletnimi izkušnjami se
namreč zavedamo, da dobro testirani razdelilniki pomenijo velik finančni prihranek na terenu in
bistveno zmanjšan stres monterske in programerske ekipe.

Naši programerji niso le izdelovalci logične kode marveč inženirji v pravem pomenu besede. Na terenu so iznajdljivi, prilagodljivi in strokovni.