programiranje

Šele z aplikativnim programom stroj ali linija »oživi«.

Napaka je, če se izvedbi aplikativnega programa ne da dovolj poudarka saj le ta predstavlja srce linije.

Ni dovolj da stroj nekako deluje.  Samo s profesionalno izdelanim »softwerom« bo stroj deloval brezhibno in maksimalno učinkovito.

V našem podjetju lahko trdimo, da je razvojna ekipa na vrhunskem nivoju. Jedro ekipe predstavljajo izkušeni inženirji. Mladi inženirji se priključujejo, se učijo in sledijo interno zapisanim standardom in uporabljajo preizkušena programska orodja in programske bloke iz enotne knjižnice.

Za dober aplikativni program ni dovolj samo poznavanje programskih jezikov. Predvsem gre za sposobnost razumevanja logičnega problema. Sposobnost začutiti potrebe stranke.

Redko se namreč zgodi, da nam stranka pripravi natančen funcionalni opis delovanja linije.

Dober programer je sposoben na podlagi strojnega načrta in ustnega opisa izdelati funkcionalno specifikacijo delovanja, ki jo končni naročnik potrdi ali pa poda pripombe na podlagi katerih se funkcionalni opis popravi  ali dopolni.

Pri programiranju uporabljamo načela dobre inženirske prakse hkrati pa sledimo najnovejšim smernicam industrije 4.0  (IOT, MQTT, itd.)