video

Integracija servo pogona Kinco v okolju
TIA portal.

Uporaba funkcijskega bloka v okolju TIA portal za vožnjo
Kinco servo pogona FD5.

UPORABA FUNKCIJSKEGA BLOKA V OKOLJU TIA PORTAL ZA VOŽNJO
KINCO SERVO POGONA FD5

Avtomatizacija linije za izdelavo ventilov v podjetju
Agis technologies.

Avtomatizacija pekarske linije
Bakery line.